Privacy Notities

ASSA ABLOY France verbindt zich ertoe uw persoonlijke data te beschermen. Deze Privacy notities omschrijven:

 • De types persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met deze website
 • Hoe we deze informatie gebruiken en waarom
 • Met wie we deze informatie delen en waarom
 • Hoe lang we deze informatie opslaan
 • Uw rechten, alsook hoe u ons kan contacteren indien u bijkomstige vragen heeft over het verwerken van uw persoonlijke gegevens
 • Hoe we veranderingen kunnen aanbrengen aan deze notities

Klik op de bovenstaande links om rechtstreeks naar het relevante hoofdstuk te navigeren.

ASSA ABLOY France – 533 avenue du général de Gaulle – 92140 Clamart is als ‘Data Controller’ verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Voor verdere informatie over ons cookiegebruik, gelieve naar ons Cookie beleid te navigeren 

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen en slaan volgende gegevens op:

 • Uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres en indien van toepassing uw telefoonnummer die u ons bezorgt om informatie van ons te verkrijgen.
 • Contact en leveringsdetails alsook financiële informatie in verband met online bestellingen (a) die deel uitmaken van uw online account gegevens (indien u er een heeft) en of (b) in verband met elke aanvraag voor, of aankoop van, producten op onze website.
 • IP adressen – uw IP adres is ingelogd wanneer u onze site betreedt. Onze analytics software (Google Analytics) gebruikt deze informatie enkel om de bezoekersaantallen vanuit verschillende regio’s in kaart te brengen. We hebben geen toegang tot persoonsgegevens die u identificeren ook zullen wij nooit deze informatie verzamelen 

Pourquoi traitons-nous ces données ?

Quelle est la base juridique de ce traitement ?

Om de informatie die u aanvraagt via de website te bezorgen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden

Om uw account op te zetten en te beheren, bijvoorbeeld een wachtwoordherinnering sturen of notificaties sturen in verband met veranderingen aan uw account.

Uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken is noodzakelijk om u van een online account te voorzien.

Om u toe te laten uw social media account te gebruiken om een account op te zetten en te beheren.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om uw online account via uw social media account op te zetten.

Om uw bestelling te kunnen voltooien indien u een aankoop deed via deze website, om u te kunnen contacteren over verkopen en als deel van onze zakelijke klantenrelatie.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is hier noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen te vervullen indien u een aankoop doet via deze website.

Om statistische analyses over het gebruik van de website te kunnen doen om een beter begrip te hebben van hoe onze website wordt gebruikt en verbeteringen aan te brengen.

Het is in ons zakelijk belang om naar deze informatie te kijken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om deze te beheren en te verbeteren.

Om een beter begrip te hebben van uw interesses en voorkeuren, om u een ervaring te kunnen bieden die op maat gemaakt is van deze interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld door gebruik van gedragsanalyse en marketing automatie.

Het is in ons zakelijk belang dat we kijken naar uw navigeergedrag en aankopen zodat we uw gebruikerservaring kunnen personaliseren, inclusief marketing materialen, in overeenstemming met uw marketing voorkeuren (zie onderstaand).

Om u communicaties te kunnen sturen over relevante producten en diensten die interessant zouden kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketing voorkeuren.

Uw persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt om marketing materialen zoals nieuwsbrieven op te sturen indien we uw toestemming hebben.

Être en mesure de vous offrir des outils de vente ciblés pour vous aider à choisir le bon produit ou le bon service.

L’utilisation de vos données personnelles de cette manière est nécessaire pour répondre à votre demande.

Om u gerichte salestools aan te kunnen bieden om u te assisteren bij het selecteren van het juiste product of de juiste dienst.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is noodzakelijk om antwoord te bieden op uw aanvraag.

Om gecertifieerde partners weer te geven op onze website, in overeenstemming met uw voorkeuren.

Het is in ons zakelijk belang om onze gecertifieerde partners op onze website te kunnen plaatsen, in overeenstemming met uw voorkeuren. Wij zullen deze gegevens enkel plaatsen met uw toestemming.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderworpen zijn, zoals belastingaangiften en financiële rapportage.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De toestemmingen (op deze website) hebben als doel zakelijke contacten met u te kunnen onderhouden, u ondersteuning te kunnen bieden, mailing campagnes uit te sturen, nieuwsbrieven te versturen via de post of e-mail en het weergeven van gecertifieerde partners op onze website.  Mijn persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de Belgische Privacywetgeving ter bescherming van uw gegevens. Het voorzien van uw gegevens aan ASSA ABLOY nv gebeurt vrijwillig.

Naar wie en waar worden uw persoonlijke gegevens overgebracht?

Je gegevens kunnen mogelijk worden overgedragen aan bedrijven van de ASSA ABLOY Group of derde partijen, enkel voor bovengenoemde doeleinden:

 • Een volledige lijst van ASSA ABLOY Group entiteiten kan u hier terugvinden
 • Uw gegevens worden doorgegeven aan derde partijen die diensten aanbieden gerelateerd aan deze website of zijn functionaliteiten, maar enkel voor het strikt noodzakelijke om deze diensten uit te kunnen voeren. U kan hier [lijst opmaken met relevante derde partijen zoals Mailchimp en op website plaatsen] een lijst terugvinden met de relevante derde partijen.
 • Indien dit wettelijk verplicht is
 • Aan een koper of potentiële toekomstige koper van ons bedrijf

Sommige ontvangers hebben hun hoofdzetel buiten de EU/European Economic Area (EEA). Hier kan u een lijst terugvinden van de landen waar persoonlijke gegevens naar zullen worden doorgegeven.

In sommige gevallen hebben deze landen een lager beschermingsniveau dan binnen de EU/EEA. Wanneer we gegevens doorsturen naar landen buiten de EU/EEA gebruiken we standaard contractuele clausules die werden goedgekeurd door de Europese Commissie om ons ervan te verzekeren een voldoende hoog niveau van bescherming te bieden voor uw persoonlijke gegevens.  Deze standaard clausules kan u terugvinden via volgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

We nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan een derde partij of aan andere landen, in overeenstemmingen met de gegevensbeschermingswetgevingen die van toepassing zijn en zoals hierboven aangegeven.

Je bent je ervan bewust dat je ten allen tijde een kopie kan aanvragen van deze garanties van ASSA ABLOY France via vieprivee.france.openingsolutions@assaabloy.com. U kan al onze contactgegevens in punt 8 terugvinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zullen zo lang noodzakelijk is verwerkt worden voor bovenstaande doeleinden in overeenstemming met alle databeschermingsregelgevingen. Dit betekent dat we uw gegevens zullen verwijderen wanneer zulke persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn om een aanvraag of bestelling te voltooien of uw account of onze klantenrelatie te beheren. Statistieken die werden geanonimiseerd kunnen langer worden bijgehouden.

Uw rechten

U heeft het recht om (a) uw toestemming in te trekken, (b) informatie te verstrekken, (c) recht te zetten, (d) te annuleren, (‘e) het verwerken van gegevens te beperken,(f) uw gegevens te laten overplaatsen, (g) uw gegevens te beheren (inclusief profileren, alsook elke andere vorm van geautomatiseerd beslissen) en (h) klacht in te dienen.

U kan op elk moment:

 1. Uw toestemming intrekken om mijn gegevens te verwerken in relatie met bovenstaande doeleinden door te mailen naar vieprivee.france.openingsolutions@assaabloy.com, zonder dat u een motivatie hoeft mee te geven. Dit heeft geen invloed op het juridische kader van de gegevensverwerking die gebeurde op basis van uw eerdere toestemming, tot deze werd ingetrokken.
 2. Bevestiging vragen van welke van uw gegevens worden verwerkt. Ook heeft u het recht op informatie over uw gegevens. De (informatieve) informatie omvat onder andere: de verwerkingsdoeleinden, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van wie persoonsgegevens werden onthult of nog moeten worden onthult. U heeft het recht een kopie te ontvangen van uw gegevens die het worden gebruikt voor dataverwerking.
 3. Plots een verbetering van uw gegevens aanvragen in geval van onjuistheden. Het doel van de verwerking van uw gegevens in acht genomen heeft u het recht de vervollediging van uw gegevens te eisen indien ze onjuist/onvolledig zijn.
 4. Eisen dat uw gegevens snel worden verwijderd, waardoor ASSA ABLOY nv dan verplicht is uw gegevens  onmiddellijk te verwijderen. (Dit kan betekenen dat we uw aanvragen of bestellingen niet meer kunnen voltooien of dat uw account verloopt)
 5. Aanvragen een beperking te plaatsen op de verwerking. In dit geval zullen uw gegevens gemarkeerd worden en enkel verwerkt worden voor specifieke doeleinden
 6. Uw gegevens ontvangen die werden verstrekt aan de ASSA ABLOY nv in een gestructureerd, veelvoorkomend formaat, leesbaar voor machines en ik heb het recht om deze informatie over te brengen naar een ander persoon zonder hinder van de controller aan wie mijn gegevens werden verstrekt
 7. Om welke reden dan ook volgend uit uw specifieke situatie, u tegen het verwerken (ook profileren) van uw gegevens uitspreken en dan is ASSA ABLOY nv wellicht verplicht te stoppen met het verwerken van uw gegevens;
 8. Een klacht indienen bij de competente autoriteit, in het specifiek in de Europese Lidstaat waar u woonachtig bent, werkzaam bent of waar het vermoedelijke lek in databescherming plaatsvond.

We accepteren mogelijk bepaalde aanvragen om persoonlijke gegevens te verwijderen niet wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze bij te houden of wanneer er een juridische claim mee gemoeid is.
Om mijn rechten uit te voeren kan ik contact opnemen met ASSA ABLOY France via 
vieprivee.france.openingsolutions@assaabloy.com zoals aangegeven in punt a.

Indien u een klacht heeft in verband het verwerken van uw persoonlijke gegevens kan u dit rapporteren aan de dienst Marketing via bovenstaand e-mail adres.

Veranderingen in deze notities


Het is mogelijk dat we deze notities af en toe zullen aanpassen om te beantwoorden aan wettelijke, regulerende of operationele vereisten. We zullen u steeds op de hoogte brengen van zulke veranderingen (alsook wanneer deze zullen ingaan). Uw verder gebruik van onze website na zulke aanpassingen zullen resulteren in het accepteren van deze aanpassingen. Indien u geen aanpassingen van deze notities accepteert, stopt u best met gebruik maken van deze website.